Protestantse Gemeente Vlieland

Stichting Kerksteun Vlieland

Doelstelling

Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van de Protestantse Gemeente te Oost-Vlieland met name in de kosten van de predikantsplaats / pioniersplek en het vieren van de eredienst.

De aanleiding om de stichting op te richten is de financiële situatie van de Protestantse Gemeente te Oost-Vlieland in relatie met de wens van de oprichters om op Vlieland een geloofsgemeenschap te bevorderen die is geworteld in het evangelie van Jezus Christus.

RSIN nummer Stichting Kerksteun: 859544941