Onze organisatie

De Protestantse Gemeente Vlieland maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (P.K.N.) https://www.protestantsekerk.nl. Lokale kerken (gemeenten) bepalen hun eigen beleid, maar wel binnen de regels van de kerkorde. De kerkeraad is het bestuur. Hij bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant. Vergaderingen van de kerkeraad zijn openbaar.

Ds. Anne-Mieke van der Plaat

De Kerkenraad is zeer verheugd u mee te delen dat per september 2021 ds. Anne-Mieke van der Plaat voor drie jaar aangesteld is als predikant op Vlieland, voor 50%. Haar eerste dienst als voorganger zal zijn op 12 september. Ds. van der Plaat is voorganger geweest in drie verschillende kerken, de laatste is de Protestantse Gemeente De Rank in Nieuwegein-Zuid. Daar was zij predikant sinds 2000 en gaat zij op 25 mei dit jaar met emeritaat. Zij heeft aangegeven dat zij niet onmiddellijk wil ophouden met haar werk en graag contact met mensen wil houden en ook een nieuwe uitdaging wil aangaan. Haar ideeën komen goed overeen met de visie voor de toekomst van de Protestantse Gemeente op Vlieland. Ds. van der Plaat heeft Theologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam, is ook docent geweest Geestelijk Stroming en is dus uitstekend voorbereid voor haar taak hier op Vlieland. Wij zien haar komst met een goed gevoel tegemoet.