Protestantse Gemeente Vlieland

Het Kerkgebouw

Wie het woord ‘kerk’ hoort, denkt vaak allereerst aan het kerkgebouw.

Deze oude zeemanskerk is een echt Godshuis, waar de gebeden van eeuwen nog voelbaar zijn en waar de stilte iets laat bespeuren van Gods aanwezigheid en trouw die tot op vandaag voortduurt.

De kerk werd in 1605 gebouwd als een oost-west gerichte zaalkerk en in 1647 als kruiskerk uitgebouwd. Ze is in deze vorm één van de oudste oorspronkelijk protestantse kerkgebouwen in Nederland.

In mei 2009 heeft het gemeentebestuur van Vlieland de kerk ook aangewezen als mogelijke locatie voor burgerlijke huwelijken.

Vanwege een steeds kleinere groep gemeenteleden is besloten om het gebouw onder te brengen in een stichting.

St Nicolaaskerk

Vanaf januari 2021 is het beheer en het gebruik van de kerk, anders dan het kerkelijk gebruik, ondergebracht bij de “Stichting Nicolaaskerk”. Deze stichting beoogt het behoud en onderhoud van het kerkgebouw voor de Vlielandse gemeenschap. De netto opbrengst van de te verwachten activiteiten worden uitsluitend gebruikt voor dat doel. Deze stichting heeft een eigen bankrekening welke op generlei wijze is gekoppeld aan de activiteiten van de Protestantse Gemeente. De kerk blijft eigendom van de Protestantse Gemeente maar de “Stichting Nicolaaskerk” betaalt voor het gebruik van de kerk geen vergoeding aan de Protestantse Gemeente. De Stichting Nicolaaskerk heeft ook de beschikking over de subsidies en schenkingen die voor het onderhoud van het rijksmonument worden verkregen. https://www.nicolaaskerk-vlieland.nl.

Wie de kerk wil bekijken of de sfeer ervan op zich wil laten inwerken, is uiteraard welkom bij de kerkdiensten en de culturele activiteiten.
Van mei tot en met september is de kerk daarnaast in elk geval open voor bezichtiging op de dinsdagochtend, de  woensdagochtend en de donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.