Protestantse Gemeente Vlieland

Ons kerkblad

Kerkbel

Eens in de twee maanden verschijnt de Kerkbel, welke huis-aan-huis wordt bezorgd. Gasten kunnen een post- of een digitaal abonnement aanvragen bij de kerkenraad kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl

Kerkbel augustus - september 2023

Met de kerkdiensten van augustus en september en de collectes. Nieuws vanaf Kerkplein 5, nieuws over de activiteiten in de komende maanden + de agenda.  Met ook weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema en  Aad Kamsteeg. Filmnieuws en nieuws over de concerten bij kaarslicht 2023 kunt u in deze Kerkbel vinden en veel meer…
Kerkbel nr. 4, augustus – september