Protestantse Gemeente Vlieland

Archief

Stichting Nicolaaskerk

Zoals op veel plekken verkeert de Protestantse gemeente op Vlieland in zwaar weer. Het aantal bezoekers neemt af evenals het aantal vrijwilligers, die de schouders onder al het werk willen zetten. De afgelopen tijd zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om de leden en belangstellenden op de hoogte te brengen van de situatie, de besluiten waarvoor we staan en de mogelijkheden om als gemeente te blijven bestaan. Hieronder ziet u verslagen en documenten van deze bijeenkomsten:

Het beheer en het gebruik van de kerk, anders dan het kerkelijk gebruik, vanaf januari 2021 ondergebracht bij de “Stichting Nicolaaskerk”. Deze stichting beoogt het behoud en onderhoud van het kerkgebouw voor de Vlielandse gemeenschap. De netto opbrengst van de te verwachten activiteiten worden uitsluitend gebruikt voor dat doel. Deze stichting heeft een eigen bankrekening welke op generlei wijze is gekoppeld aan de activiteiten van de Protestantse Gemeente. De kerk blijft eigendom van de Protestantse Gemeente maar de “Stichting Nicolaaskerk” betaalt voor het gebruik van de kerk geen vergoeding aan de Protestantse Gemeente. De StichtingNicolaaskerk heeft ook de beschikking over de subsidies en schenkingen die voor het onderhoud van het rijksmonument worden verkregen. https://www.nicolaaskerk-vlieland.nl.

In november 2020 heeft gemeenteadviseur mw. Tineke Klei, in opdracht van de kerkenraad, met verschillende mensen op Vlieland gesprekken gevoerd om een visie te ontwikkelen voor de komende 5 jaren. Door de gevoerde gesprekken is het een visie geworden die ontstaan is door mensen van het eiland. De toekomst tegemoet, zie Visie_Vlieland.pdf.

Woensdag 11 december 2019 was er opnieuw een bijeenkomst om de gemeenteleden op de hoogte te brengen van de actuele zaken en instemming te vragen voor de stappen die genomen moeten worden. Het bijbehorende document:
Uitnodiging_gemeentevergadering_december_2019.pdf

Woensdag 9 oktober 2019 heeft de gemeente een bijeenkomst gehouden over de toekomst van zowel kerkelijke gemeente als een op te richten stichting behoud van het kerkgebouw. Het bijbehorende document:Beheersstichting_Nicolaaskerk_Vlieland.pdf

Dinsdagmiddag 26 maart 2019 heeft de gemeente een bijeenkomst gehouden over de financiën en over de toekomst van onze kerkelijke gemeente.
De financiële documenten zijn: PG_Vlieland_begroting_2019.pdf

Woensdagmiddag 24 oktober 2018 heeft de gemeente een bijeenkomst over de toekomst van de kerk op Vlieland gehouden. Documenten, die besproken zijn zijn: Pioniersplek_Vlieland_puntsgewijs.pdf en Visiedocument_augustus_2018.pdf