Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkbel oktober – november 2023

Met de kerkdiensten van oktober en november en de collectes. Nieuws vanaf Kerkplein 5, nieuws over de activiteiten in de komende maanden + de agenda.  Met een in memoriam[s] en met ook weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema en  Aad Kamsteeg. In de herfstvakantie kan er weer gesjoeld worden.  Filmnieuws en een oproep om mee te helpen om de kerk schoon te maken kunt u in deze Kerkbel vinden en veel meer…

Kerkbel 40e jaargang-No 5, okt_nov ’23

Andere nieuws: