Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkbel juni – juli 2024

In deze kerkbel;
De kerkdiensten van juni en juli 2024 en de collectes. Nieuws vanaf Kerkplein 5, nieuws over de activiteiten in de komende maanden + de agenda. Het gebed [gedicht] ‘Heer, wees met al die kleine koffertjes’. Een in memoriam van mw. Gerda van Keulen-Kromhout en Alfred Blok. Ook nieuws van de Stichting Nicolaaskerk. Bijdragen van pastor Susan Boukema en Aad Kamsteeg. Er is informatie over de concerten bij kaarslicht voor de maanden juni en juli.

Kerkbel 41ste jaargang, No 3, juni – juli 2024

Andere nieuws: