Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkbel juni – juli 2022

De kerkdiensten van juni en juli 2022. In dit nummer een in memoriam van Cor de Jong en Jelle Kikstra. Verder nieuws uit de pastorie, nieuws over de activiteiten in de kerk, verhalen en veel meer…

Kerkbel juni-juli 2022

Andere nieuws: