Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkbel augustus – september 2022

De kerkdiensten van augustus en september 2022. Nieuws uit de pastorie, nieuws over de activiteiten in de kerk. Ook staan er weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema, van Aad Kamsteeg en van Almah Koops-Stolk.
Over de komende concerten bij kaarslicht kunt u in deze kerkbel informatie vinden en veel meer…

 Kerkbel augustus-september

Andere nieuws: