Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkbel april – mei 2024

In deze kerkbel;
De kerkdiensten van april en mei 2024 en de collectes. Nieuws vanaf Kerkplein 5, nieuws over de activiteiten in de komende maanden + de agenda. Het gedicht ‘Soms moet je moed hebben’. Een in memoriam van Kees Tot. Bijdragen van pastor Susan Boukema en Aad Kamsteeg. Er is filmnieuws en informatie over de concerten bij kaarslicht die in mei weer gaan beginnen…

Kerkbel 41ste jaargang, No 2, april – mei 2024

Andere nieuws: