Protestantse Gemeente Vlieland

Kerkbel april – mei 2023

Met de kerkdiensten van april en mei. Nieuws vanaf Kerkplein 5, nieuws over alle activiteiten in de komende maanden + de agenda. Een in memoriam van Rie Buurman-Ruigrok en Henny Kikstra. Met ook weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema en  Aad Kamsteeg. Nieuws over de film in april, nieuws over een sjoelmiddag in mei en nieuws over de eerste concerten bij kaarslicht2023 kunt u in deze kerkbel vinden en veel meer…

Kerkbel nr. 2 april – mei

Andere nieuws: