Protestantse Gemeente Vlieland

Agenda

Maandag 25 september vanaf 13.00 uur -; Kerkenraadsvergadering in de Nicolaaskerk
Iedere werkdag van 16.30 – 17.30 uur; Plek van Stilte [Open kerk] – Nicolaaskerk
Tot en met vrijdag 15 september; Tentoonstelling ‘Vrouwen die muren afbreken’ in de Nicolaaskerk
Tot en met maandag 25 september van 10.30 – 12.00 uur; Kerk open voor een gesprek in de Nicolaaskerk
Tot en met dinsdagavond 26 september van 19.00 – 20.00 uur; Stilte Wandeling, Start Kerkplein vanaf de Nicolaaskerk

Andere nieuws: