Stichting Kerksteun Vlieland

Doelstelling

Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van de Protestantse Gemeente te Oost-Vlieland met name  in de kosten van de predikantsplaats / pioniersplek en het vieren van de eredienst. 

De aanleiding om de stichting op te richten is de financiële situatie van de Protestantse Gemeente te Oost-Vlieland in relatie met de wens van de oprichters om op Vlieland een geloofsgemeenschap te bevorderen die is geworteld in het evangelie van Jezus Christus.

Beleidsplan_van_de_Stichting_Kerksteun_Vlieland_versie_2.docx

Statuten_Stichting_Kerksteun_Vlieland.docx

 

Contact Kerk

0562-850518 ds F.H. Weeda fhweeda@home.nl
0562-451573 dhr H. van Keulen scriba@protestantsegemeentevlieland.nl