Pastoraat

Bezoek gewenst?

Ds.Frans Weeda legt waar nodig bezoeken af bij individuele mensen. Hij beperkt zich daarbij niet tot leden van de kerkelijke gemeente, zijn aandacht strekt uit naar alle eilanders, tijdelijke werknemers en gasten.

Onderling contact houdt een gemeenschap levend. Dat geldt voor de kerkelijke gemeente net zo goed als voor de grotere gemeenschap van de eilanders. Soms heeft een mens behoefte aan een praatje, aan iemand die vraagt “Hoe gaat het met je?” en echt geïnteresseerd blijkt in je antwoord, ook als het niet zo goed mocht gaan; soms is het fijn om een bloemetje te krijgen of een ander zichtbaar teken dat je niet vergeten bent. Als u prijs stelt op een gesprek, of iemand kent die wel graag eens iemand op bezoek zou willen krijgen, dan wordt u hartelijk uitgenodigd contact op te nemen met Frans Weeda of één van de kerkenraadsleden. De contactgegevens vindt u op de pagina kerkelijke gemeenschap onder adresgegevens.


Contact Kerk

0562-850518 ds F.H. Weeda fhweeda@home.nl
0562-451573 dhr H. van Keulen scriba@protestantsegemeentevlieland.nl