Over Sinterklaas en andere zaken

Over Sinterklaas en andere zaken

De Mexicaanse griep en de strijd daartegen beheersen het nieuws in deze weken. Maar ik wil in dit stukje op een andere kwaal wijzen, die ook niet ongevaarlijk is, namelijk de aandoening  die “politieke correctheid” heet en die vooral in Amsterdam veel voor komt. Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft verordonneerd dat het kruis verdwijnen moet van de mijter van Sinterklaas, omdat dit als typisch christelijk symbool niet aanvaardbaar is voor de verlichte geesten die onze hoofdstad besturen. Daarvoor in de plaats komt het gemeentewapen, waarin drie Andreaskruisen voorkomen. Het is kennelijk niemand opgevallen dat ook dat een christelijk symbool is, dus waar zit de winst? In dezelfde week besloot de gemeente om het sociale werk van het Leger des Heils niet langer te subsidiëren, omdat heilssoldaten niet voldoende verstoppen vanuit welke motivatie ze omzien naar mensen aan de onderkant van de samenleving.

Wat een overwinning voor de democratie wordt hier behaald! En dat in een stad die niet in staat is zonder brokken een simpele metrolijn aan te leggen, een stad waar een aantal gigantische containerkranen in de haven staan te roesten. Nu zijn die scheepskranen natuurlijk niet gebouwd om gebruikt te worden, maar enkel omdat Rotterdam ze ook heeft.

Bij gebrek aan visie op de toekomst is de stad Amsterdam druk bezig om het verleden telkens te  herschrijven en aan te passen aan de opvattingen en de mode van dit moment. Dat is niet nieuw; in de tijd dat ik als student in Amsterdam woonde, werd het Paul Krugerplein omgedoopt in Steve Bikoplein. Waar komt die wonderlijke behoefte toch vandaan om de meningen van gisteren voortdurend langs de meetlat van de opvattingen van vandaag te leggen? Alsof wij altijd al gedacht hebben, wat wij op dit moment denken. Maar verandering en groei, leren van wat goed ging en wat mis ging in het verleden, dat is toch het wezen van mensen en net zo goed van de verbanden waarin zij samenleven?!

Opeens denk ik terug aan een wijze les van één van mijn professoren aan de Vrije Universiteit (ook in Amsterdam, trouwens!). Ik had namens de studentenfractie in de faculteitsraad het voorstel ingediend om het portret van prof. H.H. Kuyper te laten verwijderen uit de raadskamer. Deze professor, zoon van Abraham Kuyper (Abraham de Geweldige), was niet erg kritisch geweest tegenover het Duitsland van Hitler. Reden voor ons jonge honden om zijn portret smadelijk naar de kelder te willen verbannen. De voorzitter van de raad, Professor Baarda, zei: “Juist omdat hij niet helemaal zuiver heeft gekozen in die jaren, moet zijn portret hier maar blijven hangen. Als een voortdurende waarschuwing aan ons, zijn nazaten”. Alleen door het te erkennen, kunnen wij iets leren van ons verleden.

Ik hoop dat wij op ons eiland een prachtig Sinterklaasfeest hebben, met mijter en kruis, een feest ter ere van een Turkse bisschop die zich het lot aantrok van zwarte slavenkinderen. Hoe multicultureel wil je het hebben? En de motivatie van die bisschop? Ach, zelfs de grachtengordel zal ooit nog wel eens zo wijs worden dat ze, desnoods knarsetandend, toegeeft dat er uit christelijke motivatie ook nog wel eens iets goeds voortkomt.

 

Frans Weeda

Contact Kerk

0562-850518 ds F.H. Weeda fhweeda@home.nl
0562-451573 dhr H. van Keulen scriba@protestantsegemeentevlieland.nl