Dat kan alleen op Vlieland

Dat kan alleen op Vlieland

Als de muren van de kerk konden spreken, zouden we heel wat boeiende verhalen rijker zijn. Maar omdat ze niet kunnen (of, wie weet, er te verlegen of te verstandig voor zijn), wil ik u graag over een aantal evenementen vertellen die zich binnen die muren afspeelden in net iets meer dan een week.

Op zondag was er een protestantse kerkdienst. De grote muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’ uit Ommen was aanwezig en mede daardoor was de kerk bijna helemaal vol. Het orkest speelde een aantal melodieën uit de Opwekkingsbundel en dat zette letterlijk de toon voor de dienst. Op maandag kwam de kleine rooms-katholieke gemeenschap van ons eiland in de kerk samen met pastor Nellie Sluis voor een viering in de traditie van die kerkgemeenschap. Op dinsdag nam de Vlielander gemeenschap in grote getale afscheid van Marie Houter. Aan de samenkomst in de kerk werd vorm gegeven door de familie, die in woord en muziek liefdevolle herinneringen opriep om moeder daarmee een goede reis te wensen. Op woensdag kwamen precies twaalf mensen samen rond vader Jewsewy, een priester uit het kleine Russisch-orthodoxe klooster in Hemelum. Samen vierden we een korte gebedsdienst in de orthodoxe traditie, ter eer van de heilige Nicolaas die al sinds eeuwen de schutspatroon van ons eiland en onze kerk is. Aan het eind van die samenkomst schonk de priester ons een Servische icoon van de heilige Nicolaas, omdat hij die node gemist had in dit prachtige gebouw. Op donderdag zat een kring van 15 mensen rond mevrouw Rijsenbilt die een oefening leidde in meditatie volgens de regels van het Zen-Boeddhisme. Er was trouwens een opvallende overeenkomst tussen  de priester en de boeddhistische oefenaar: Beiden riepen ons op andere mensen met respect tegemoet te treden en dat respect te betonen door “te buigen voor het beeld van het goddelijke in die ander”.

In de kerkdienst van de zondag waarmee de volgende week begon, was de voorganger ds Klaas Hendrikse, die misschien een beetje tegen wil en dank een boegbeeld is geworden van de vrijzinnige stroming binnen protestants Nederland.

De Vlielandse kerk toonde zich in deze week werkelijk een huis voor alle mensen die zoeken naar het geheim achter of boven of in ons bestaan en voor allen die geloven dat ze daar soms een glimp van zien.

Frans Weeda

Contact Kerk

0562-850518 ds F.H. Weeda fhweeda@home.nl
0562-451573 dhr H. van Keulen scriba@protestantsegemeentevlieland.nl