Bijzondere vieringen

Palmpasen

Op de zondag vóór Pasen vieren we Palmpasen. Kinderen komen dan even voor 10 uur met een versierde palmpaasstok de kerk binnen. Bij de aanvang van de dienst lopen ze een rondje door de kerk om in optocht naar verzorgingshuis De Uiterton te lopen, waar koffie en limonade samen met de aanwezigen wordt gedronken. 
De stokken worden op de woensdagmiddag voorafgaand aan Palmpasen versierd in de Vliering, in de brede school De Jutter aan de Lutinelaan.

Paasperiode

Pasen

In de stille of goede week voorafgaand aan Pasen vieren we op donderdag, vrijdag en zaterdag met elkaar diensten met een bijzonder karakter

FC15B5F5 78CC 4589 BD0B F335314908D5

Op Witte Donderdag, vieren we met elkaar het Avondmaal. Aanvang 19.30 uur.

Goede Vrijdag, is een meditatieve dienst met tekst en veel stilte. Aanvang 19.30 uur. 

Stille Zaterdag, de paaswake is een dienst met vooral licht. Aanvang 22.30 uur.

Eerste Paasdag begint de dienst  op de gewone tijd om 10 uur

 

imgp5694.jpg Hemelvaartsdag: Op Vlieland wordt Hemelvaartsdag gevierd met een wandeling door duin en bos. We starten in de kerk met koffie/thee om 10.00 uur, dan wordt er gewandeld (een gedeelte in stilte) naar een plek voor een moment van bezinning. We sluiten af in de kerk en drinken tot slot nog een kopje koffie of thee.

 

 

 

 

 

Kerstperiode

4e_advent.jpgKerstavond, 24 december, Kerstnachtdienst om 22.30 uur. Thema zal zijn: “tekenen van herkenning”. De lezing is natuurlijk uit het evangelie van Lucas. Ook nu mogen er nog maar 30 mensen bij elkaar in de kerk komen. Daarom moet u zich, als u deze dienst wilt bijwonen, van tevoren aan melden. Hieronder wordt vermeld hoe dit kan. Als het maximum aantal bereikt is, geven we dat aan en zullen we kerkgangers die dan nog willen komen moeten teleurstellen.

Eerste Kerstdag, 25 december, Kerstdienst om 10.00 uur. De lezing is uit Mattheüs 2 en het thema is “de wijzen uit het westen”. Een boeiend verhaal over mensen die zoeken en vinden. Meestal is deze dienst niet zo vol als de avond er voor, vandaar dat er voor deze dienst geen aanmelding hoeft te zijn. We zien wel hoe het komt.

Oudejaarsavond, 31 december, gedachtenisdienst om 19.30 uur. We gedenken in de dienst hen die dit jaar ons ontvallen zijn. We noemen hun namen en voor de families is er gelegenheid een kaars voor hen aan te steken. Daarna is het voor ieder die aanwezig is mogelijk een lichtje te ontsteken voor die overledene aan wie je vooral denkt. Heel indrukwekkend is het altijd weer om zo bij elkaar te zijn. 

Een kaarsje aansteken in de kerk op Oudejaarsdag Nu er door de corona maatregelen maar een beperkt aantal mensen aanwezig mogen zijn tijdens de kerkdienstdus ook in de gedachtenisdienst op Oudejaarsavond, heeft de kerkenraad besloten om de kerk ook ’s middags 31 december open te stellen van 14:00 – 16:00. U bent dan in de gelegenheid een kaarsje te kunnen aansteken voor een overledene en een moment van stilte en meditatie in de kerk te gebruiken. Op deze manier hopen wij u toch de gelegenheid te geven alsnog een moment van herdenken te kunnen gebruiken in een gepaste atmosfeer.

Op zondag 27 december 2020 wordt er ook om 10 uur een ochtenddienst gehouden.

 

 

Contact Kerk

06-22801607 dhr. S.J. van der Kooij scriba@protestantsegemeentevlieland.nl