Kerkdiensten

Iedereen is van harte welkom bij onze kerkdiensten.
Deze beginnen om 10.00 uur. Alleen rond Pasen, Kerst en Oudjaar zijn er afwijkende begintijden.

Voor kerkdiensten:

Kerkdiensten 2021website dd 2021-11-11

Elke zondag wordt er door de diaconie gecollecteerd,
zie hiervoor Collecterooster_PG_Vlieland_2021

Vanaf juni 2021 wordt de zomerliturgie gebruikt.
Liturgie nieuw Zomer 2021[pdf]

In de kerk is ringleiding aanwezig.

Protocol voor kerkdiensten 2021

U bent van harte welkom in de dienst! 

Wel vragen wij u om anderhalve meter afstand te houden van iedereen die niet tot uw directe huishouden behoort.

Mocht u nog vragen hebben over de kerkdienst en deze regels dan kunt u contact opnemen met de scriba J. van der Kooij.                                                               E-mail: jaapvdk4@gmail.com,                      tel. 06-22801607

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl  en onder gemeente: “Vlieland” invullen (of op de volgende link klikken).