Kerkdiensten

Iedereen is van harte welkom bij onze kerkdiensten.
Deze beginnen om 10.00 uur. Alleen rond Pasen, Kerst en Oudjaar zijn er afwijkende begintijden.

Voor kerkdiensten:

Kerkdiensten 2021 dd 2021-06-05

Elke zondag wordt er door de diaconie gecollecteerd,
zie hiervoor Collecterooster_PG_Vlieland_2021

Vanaf juni 2021 wordt de zomerliturgie gebruikt.
Liturgie nieuw Zomer 2021[pdf]

In de kerk is ringleiding aanwezig.

Protocol voor kerkdiensten vanaf maart 2021

  1. Samen zingen nog niet toegestaan is
  2. De toiletten gesloten blijven
  3. Een maximum van 30 mensen toegelaten wordt i.v.m. de  recente kabinetsmaatregelen
  4. Deurklinken en andere oppervlakken die door iedereen aangeraakt kunnen worden, voor en na de dienst gereinigd en ontsmet worden
  5. Geen handen worden geschud.
  6. Voor wie wil is er na afloop koffie.

Wij vragen u daarnaast dringend u te houden aan de volgende regels:

  1. Indien u of een huisgenoot ziek bent, hoest of koorts hebt, komt u niet
  2. U ontsmet uw handen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk (middelen daarvoor zijn aanwezig)
  3. U neemt plaats op één van de zitplaatsen die u door onze vrijwilligers aangewezen wordt.
  4. U houdt anderhalve meter afstand van iedereen die niet tot uw directe huishouden behoort.

We realiseren ons heel goed, dat deze regels een deel van de hartelijkheid en spontaniteit wegnemen die tot het wezen van de christelijke gemeenschap horen, maar erkennen ook dat juist het houden van de eredienst op verschillende plaatsen tot een grote lokale uitbraak van ziekte geleid heeft. We zijn voor elkaar verantwoordelijk en willen daarom de regels eerbiedigen, maar zonder krampachtigheid en slaafsheid.

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl  en onder gemeente: “Vlieland” invullen (of op de volgende link klikken).