Het Kerkgebouw

protestantse kerk vlielandWie het woord ‘kerk’ hoort, denkt vaak allereerst aan het kerkgebouw. Op Vlieland is het gebouw het gezicht van de gemeente. Deze oude zeemanskerk is een echt Godshuis, waar de gebeden van eeuwen nog voelbaar zijn en waar de stilte iets laat bespeuren van Gods aanwezigheid en trouw die tot op vandaag voortduurt.
De kerk werd in 1605 gebouwd als een oost-west gerichte zaalkerk en in 1647  als kruiskerk uitgebouwd. Ze is in deze vorm één van de oudste oorspronkelijk protestantse kerkgebouwen in Nederland.

In mei 2009 heeft het gemeentebestuur van Vlieland de kerk ook aangewezen als mogelijke locatie voor burgerlijke huwelijken.

Wie de kerk wil bekijken of de sfeer ervan op zich wil laten inwerken, is uiteraard welkom bij de kerkdiensten en de culturele activiteiten.
Van juni tot en met september is de kerk daarnaast in elk geval open voor bezichtiging op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Contact Kerk

0562-850518 ds F.H. Weeda fhweeda@home.nl
0562-451573 dhr H. van Keulen scriba@protestantsegemeentevlieland.nl