Concerten tot 1 september afgelast

kerkgebouw lentegroenDe Concerten bij kaarslicht 2020 hebben we tot onze spijt vanwege Corona moeten afgelasten tot en met augustus. Begin augustus wordt bekeken of de concerten in september en oktober wél doorgang kunnen vinden en zo ja, onder welke voorwaarden. Alles in lijn met de voorschriften van kabinet en landelijke PKN.

Geprobeerd wordt of het programma van dit jaar overgezet kan worden naar volgend jaar.

 

Contact concerten

Otto Roelofsen, Harlingerweg 27, 8821 LE Kimswerd
0517-642141 / 06-30873617; o.roelofsen@hetnet.nl