De kerkelijke gemeente Vlieland

De protestantse gemeente Vlieland maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland (PKN). 

Ze omvat echter veel meer mensen dan enkel de leden van deze kerk. Voor allen die op het eiland

wonen en komen, wil de kerk een open ontmoetingsplek zijn met ruimte voor verwondering en voor

vragen naar zingeving. Haar kerkgebouw staat open voor wie dat nodig heeft, als een huis om

te bidden en te bezinnen, te vieren en te gedenken, elkaar te ontmoeten en te spreken,

om te genieten van concerten en andere culturele activiteiten.

 

Concerten bij kaarslicht

De serie klassieke Concerten bij Kaarslicht wordt al meer dan 30 jaar georganiseerd ten behoeve

van het onderhoud van ons sfeervolle en mooi klinkende kerkgebouw. Musici van naam uit

binnen- en buitenland verlenen hieraan graag en genereus hun medewerking.

Actueel

3e zondag Veertigdagentijd! De vreemdeling onderdak bieden ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ Mattheüs 25:35...De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat heeft ervaren streeft niet naar behoud van eigen huis en haard, maar kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.

20210307 111625 2

 Tekst voor de viering...Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Contact Kerk

06-22801607 dhr. S.J. van der Kooij scriba@protestantsegemeentevlieland.nl