De kerkelijke gemeente Vlieland

De protestantse gemeente Vlieland maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland (PKN). 

Ze omvat echter veel meer mensen dan enkel de leden van deze kerk. Voor allen die op het eiland

wonen en komen, wil de kerk een open ontmoetingsplek zijn met ruimte voor verwondering en voor

vragen naar zingeving. Haar kerkgebouw staat open voor wie dat nodig heeft, als een huis om

te bidden en te bezinnen, te vieren en te gedenken, elkaar te ontmoeten en te spreken,

om te genieten van concerten en andere culturele activiteiten.

 

Concerten bij kaarslicht

De serie klassieke Concerten bij Kaarslicht wordt al meer dan 30 jaar georganiseerd ten behoeve

van het onderhoud van ons sfeervolle en mooi klinkende kerkgebouw. Musici van naam uit

binnen- en buitenland verlenen hieraan graag en genereus hun medewerking.

Actueel

 

 

 

 

Contact Kerk

06-22801607 dhr. S.J. van der Kooij scriba@protestantsegemeentevlieland.nl