Skip to content

De kerkelijke gemeente Vlieland
 
De protestantse gemeente Vlieland maakt deel uit van
de Protestantse Kerk in Nederland (P.K.N.). Ze omvat echter
veel meer mensen dan enkel de leden van deze kerk.
Voor allen die op het eiland wonen en komen, wil de kerk
een open ontmoetingsplek zijn met ruimte voor verwondering
en voor vragen naar zingeving.
Haar kerkgebouw staat open voor wie dat nodig heeft, als een huis om 
te bidden en te bezinnen, te vieren en te gedenken, elkaar te ontmoeten en te spreken, om te genieten van concerten en andere culturele activiteiten.
 

Actueel

Gemeenteavond:
Woensdag 2 november a.s. najaarsgemeenteavond.
Na de pauze zal Frans Weeda m.b.v. foto's vertellen over zijn recente reis naar Papua.
Aanvang 20 uur. 
 

 

 
Radiatoren in de karakteristieke kleur Palmpasen 2011 Meditatieve wandeling Ds Knoppers leidt de dienst Kerken in de natuur Iconostase Palmpasen 2014 Een unieke combinatie; een fantastisch concert! Meditatieve wandeling 1e Advent 2014

Eerstvolgende 5 programma's van Concerten bij Kaarslicht